Új Magyarország fejlesztési terv 

Kedvezményezett neve: Italkereskedő-Ház Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

 

Projekt címe: „Rugalmas foglalkoztatási rendszer bevezetése az ITALKERESKEDŐ-HÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságnál”

 

Projekt azonosítószáma:GINOP-5.3.2-16-2016-00223

 

Támogatás összege: 14 849 352 Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt kezdési és befejezési dátuma: 2017.05.25-2018.05.24

 

Projekt megvalósításának helyszíne: 3527 Miskolc, Besenyői utca 14.

 

Projekt tartalma:

 

Munkakör átszervezéséhez kapcsolódó tanácsadás

  • Munkakörök foglalkoztatási formáinak átalakítása (HR dokumentumok kialakítása, átalakítása)
  • Munkafolyamatok átszervezése, racionalizálása, szervezeti szabályzatok ki- és átalakítása (Szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása)
  • Munkajogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás (Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás)
  • Új HR politika kialakítása (Személyügyi politika átalakítása)
  • Szervezeti fejlesztéshez IT tanácsadás (HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás)

 

Munkakörök átalakításához kapcsolódó vezetői képzések

  • Vezetői hatékonyság fejlesztése
  • Vezetői készségfejlesztés

 

Munkakörök átalakításához kapcsolódó munkavállalói képzések

  • Együttműködés fejlesztés tréning
  • Időgazdálkodás tréning
  • Szervezeti kommunikáció

 

Munkahelyi mentor foglalkoztatása

Munkahelyi mentor alkalmazása 12 hónapon át az átalakulások támogatására.

 

Új munkavállalók bérköltsége

A szervezet két fő új munkavállalót kíván alkalmazni. Az új munkavállalók bérköltségének elszámolási időszaka 6 hónap.

 

Eszközök, immateriális javak beszerzése

A rugalmas foglalkoztatási forma kialakításához, ill. a távmunka végzéséhez HR működés fejlesztéséhez, és a távelérés bevezetéséhez kapcsolódó technológiai (szoftver, eszköz) és munkaeszközök beszerzése történik.

 

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint a projekt teljes lebonyolítási időszakában.RUGALMAS FOGLALKOZTATÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ ITALKERESKEDŐ-HÁZ KER. ÉS SZOLG. ZRT.-NÉL.


©2009 fps webügynökség